Opleidingscommissie BA

De opleidingscommissie (OC) evalueert het gegeven onderwijs en keurt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed. Ieder blok vindt er een vergadering plaats waarin de OC knelpunten in het onderwijs kan aantonen en oplossingen voor problemen kan aandragen. De basis van deze besprekingen vormen de cursusevaluaties, die iedere student na afloop van een cursus krijgt toegestuurd.

Image may contain: 2 people, people smiling, glassesDe opleidingscommissie 2017-2018: links Tim Stormer, rechts Marjolein Wellink.

De OC voor de BA muziekwetenschap bestaat uit twee studentleden en een docentlid. Voor cursusjaar 2017-2018 bestaat de OC uit de volgende leden:

Michiel Kamp Docentlid
Tim Stormer Studentlid
Marjolein Wellink Studentlid

De studentgeleding van de opleidingscommissie is te bereiken op het e-mailadres OCMuziekwetenschap.gw@uu.nl