Alumnicommissie

De Alumnicommissie houdt zich bezig met de zaken omtrent afgestudeerde Muziekwetenschappers, die met een mooi woord alumni genoemd worden. Zij zorgen er voor dat alumni in contact kunnen blijven met de studievereniging. Elk jaar organiseert de Alumnicommissie de Alumnidag, waarbij Alumni elkaar en studenten kunnen ontmoeten. Deze dag schept een sterk beeld van de toekomst die muziekwetenschappers ligt te wachten. De commissie werkt ook mee aan de bedrijvendag, waar studenten alvast een kijkje kunnen nemen in hun toekomstige werkveld.

De Alumnicommissie van 2017-2018, van links naar rechts Kirsten Pennings, Kayleigh Hagen, Femke Claessen. Foto Fleur Breems

De Alumnicommissie 2017-2018 bestaat uit:

Kayleigh Hagen Voorzitter
Kirsten Pennings Secretaris
Femke Claessen Penningmeester
 Clara van Meyel Alumnuslid