Overig

Belangrijke mededeling mail

Technische storing mail:

Vanwege de verhuizing van onze website naar een andere server zijn er problemen ontstaan met betrekking tot alle e-mailaccounts van Hucbald. Wanneer er gemaild wordt naar een @hucbald.nl account ontvangt de verzender een foutmelding. We zijn hard aan het werk om dit probleem op te lossen zodat het mailcontact weer goed kan verlopen.

E-mails voor het bestuur en commissies kunnen verzonden worden naar: schreursstan@gmail.com.

E-mails specifiek voor de lustrum-herdenkingscommissie kunnen verzonden worden naar: m.j.m.huijbregts@students.uu.nl.

Onze excuses voor het ongemak!